Structura ATMG

Structura ATMG

 

Adunarea Generala este organul de conducere a asociatiei si se compune din totalitatea membrilor ATMG. Adunarea Generala stabileste strategia si obiectivele generale ale asociatiei, alege membrii Consiliului Director si Cenzorul.

Consiliul Director este delegat de membrii ATMG sa reprezinte asociatia si sa administreze activitatea asociatiei.

Consiliul Director este format din cinci membri:

Presedinte: Sorina Maria Aurelian, specialist Geriatrie si Gerontologie

Vicepresedinti:

  • Codruţa Zus, specialist Geriatrie si Gerontologie

  • Mihai Zamfir, rezident Psihiatrie

Secretar General: Simona Neagoie, specialist Geriatrie si Gerontologie

Cenzorul verifica activitatea profesionala a asociatiei, modul de gestionare a patrimoniului si situatia financiar–contabila.

Cenzor ATMG: Gabriela Cîrstescu, specialist Geriatrie si Gerontologie

 

Etichete: